יום שני, 11 באוקטובר 2021

מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ – מנכ"ל נצל את הטבות המס שלך!!!

 


מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ – מנכ"ל נצל את הטבות המס שלך!!!

כל עסק ועוסק משלמים מיסים על הכנסותיהם.

שלושת הגופים אליהם משלמים מיסים בישראל הם:

 • מס הכנסה
 • ביטוח לאומי
 • מע"מ (מס ערך מוסף)

מה זה בעצם הוצאות מוכרות ולמה חשוב שתכיר את הנושא?

ההכנסה של עסק לתשלום מס היא סך הכנסות העסק בניכוי הוצאותיו שמהוות את רווחי העסק – זו בעצם ההכנסה החייבת לצורך מס.

אך לא כל ההוצאות מוכרות ע"י שרות המיסים כהוצאה לצורך החישוב הזה ולכן חשוב לדעת אילו הוצאות כן נחשבות הוצאות מוכרות כיוון שהן מפחיתות את ההכנסה החייבת ואת תשלומי המיסים שנגזרים ממנה.

חשוב שתכיר את הנושא בעצמך ולא תסמוך רק על רואה החשבון או מנהל החשבונות שלך כיוון שהם לא תמיד יודעים אילו הוצאות אתה מוציא ומה היקפן.

ההגדרה הפשוטה ביותר של הוצאה מוכרת היא כל הוצאה שמשמשת את העסק בייצור ההכנסה שלו.

לעסקים מסוימים הוצאות מסוימות יכולות להיחשב כהוצאות מוכרות בעוד שלאחרים לא, בהתאם לסוג הפעילות של העסק והתחום אליו משתייך, ולכן מומלץ לבחון הוצאות שונות בהתאם לכך.

יש גם הוצאות שנחשבות הוצאות מעורבות שכן חלקן משמש בייצור הכנסה (עסקיות) וחלקן הוצאות פרטיות (כגון רכב, טלפון נייד, נסיעות לחו"ל, מתנות, ביגוד – אלא אם מדובר בביגוד שניתן להשתמש בו רק צרכי עבודה כגון סרבל עבודה, גלימת עו"ד, אשל, כיבודים,  וכו'). על מנת שחלק מההוצאה המעורבת יהיה מוכר, נדרש שניתן לבצע הפרדה בין החלק העסקי לחלק הפרטי. במידה שלא ניתן לבצע הפרדה שכזו, כל ההוצאה לא תהיה מוכרת.

נקודה נוספת שחשוב לציין בהקשר זה היא לרשות המיסים קיימת האפשרות לא להכיר בחלק מההוצאות בטענה שהן מופרזות.

ההבדל בין הוצאה שוטפת לבין רכישת רכוש קבוע –  הוצאה שוטפת היא הוצאה לצורך התפעול השוטף של העסק (ניתן גם להגדיר כהוצאה לצורך שמירה על הקיים).

רכישת רכוש קבוע נחשבת כהשקעה והיא הוצאה שנועדה לשמש אותנו למשך תקופה ממושכת, למספר שנים לפחות, למשל : ריהוט וציוד משרדי, מחשבים ותוכנות, רכבים, מכשירי חשמל

ההכרה בהוצאה בגין הוצאות אלו תהיה באמצעות מנגנון שנקרא פחת. לכל סוג של רכוש קבוע אחוז פחת משלו. לדוגמא פחת על רהוט משרדי – 6%,  על מחשבים ותוכנות – 33%.

בטבלה שלהלן סוגי הוצאות עיקריות ומאפייני ההכרה בהן לצורך מס הכנסה ומע"מ

סוג ההוצאה         

אחוז הכרה לצורך מע"מ

האם ההוצאה מוכרת לצורך מס

אחזקת משרד

100%

כן

שכירות משרד

100%

כן

משרדיות

100%

כן

טלפון

100%

כן

חשמל

100%

כן

אינטרנט

100%

כן

אחזקת מחשבים

100%

כן

קניות סחורה

100%

כן

אימון עסקי

100%

כן

ביקורת חשבונות

100%

כן

צילומים והדפסות

100%

כן

הובלות ומשלוחים

100%

כן

ייעוץ מקצועי

100%

כן

משפטיות

100%

כן

הנהלת חשבונות

100%

כן

השתלמות מקצועית

100%

כן

נסיעות במונית

100%

כן

ספרות מקצועית

100%

כן

פרסום

100%

כן

יחסי ציבור

100%

כן

אירוח אורח מחו"ל

100%

כן

משכורות לעובדים

0%

כן

ביטוח לעסק

0%

כן

אגרות ורישיונות

0%

כן

ארנונה

0%

כן

עמלות לבנקים

0%

כן

כיבוד לאורחים

100%

כן

כיבוד לעובדים

0%

חלקי – בדרך כלל 80%

נסיעות לחו"ל

0%

חלקי – בהתאם לתקנות ולתקרות שנקבעו

הוצאות רכב

תלוי בסוג ההוצאה

מותנה בזקיפת שווי שימוש

חניה

בהתאם לשימוש

כן

טלפון נייד

67%

מותנה בזקיפת שווי שימוש

ביגוד מקצועי

תלוי באופי העסק – יוכר רק אם הביגוד משמש רק לצורך העסק ולא ניתן לעשות בו שימוש פרטי

תלוי בסוג העסק

ארוחות עסקיות – מסעדות ובתי קפה

0% (אלא אם מדובר על אורח מחו"ל)

לא

ביטוח בריאות

0%

לא

קנסות ודוחות חניה

0%

לא

הוצאות פרטיות

0%

לא

 

עבודה מהבית המשמש כמשרד

יש בעלי עסקים המנהלים את עסקם מהבית ולכן חלק מההוצאות של הבית יוכלו להירשם

כהוצאה מוכרת כיוון שחלק מהבית משמש גם כמשרד.  

כמובן שכל ההוצאות של עסק רגיל כגון קניות, חומרי גלם, פרסום, נסיעות, ציוד ומיכון משרדי, ספרות מקצועית, אגרות ורישיונות, תוכנות מחשב המשמשות בעסק ועוד.

ניתן להתייחס להוצאות הבאות של הבית כהוצאות מוכרות:

ארנונה, חשמל,  הוצאות תקשורת כגון טלפון, ואינטרנט, ועד בית.

נהוג להכיר בהוצאות אלו בגובה החלק היחסי של גודל החדר המשמש כמשרד מסך גודל הבית.

חלופה פשוטה ומקובלת היא  הכרה בשיעור של 25% מהוצאות אלו.

הוצאות נוספות שניתן להכיר בהן לפי אותו עקרון של חלק המשרד מתוך הבית : אחזקת המשרד, הוצ' מימון בגין משכנתא לרכישת הבית, הוצאות פחת בגין רכישת ריהוט וציוד.

מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אישית או מקצועית

יום רביעי, 8 בספטמבר 2021

בנייה והתאמה של מערך השכר והתמריצים

 

על פי העיקרון הפיטרי (לורנס ג'יי פיטר וריימונד האל) כל עובד מוצלח יקודם בתפקידו לאור הצלחתו, עד אשר יתקבע בתפקיד אותו לא יצליח לבצע היטב וייתקע שם.

במילים אחרות, ארגון היררכי מנתב את עובדיו דווקא לתפקידים שהם אינם מוכשרים לבצעם.

עיקרון זה בא לידי ביטוי ביתר שאת במערכת השכר והתגמול של עובדים. דמיינו לעצמכם את הצמיחה הטבעית של עובד בארגון  – העובד מתקבל בתנאי שכר מסוימים ומתחיל להתקדם בהיררכיה הארגונית. באופן טבעי, שכרו ותגמוליו עולים בשני אופנים:

 1. ארגונים אינם נוטים לשנות את תנאי ההעסקה הבסיסיים של העובד גם כשהם שולמו ביתר או אם השתנתה המציאות העסקית, זאת עקב החשש מנטישת העובד ואיבוד הידע שצבר, הקושי בגיוס עובדים בעלי יכולת בענפים מסוימים, הקושי בהתמודדות הבינאישית מול העובד והעיסוק בעניינים השוטפים. כמו כן, במקרים רבים לא מבוצעים תחשיבים כלכליים שנותנים למנהל תמונה עדכנית, למשל עובד אחד התקבל בתנאים מסוימים של תשלום ביתר, ולאחר תקופה הארגון גדל ב־100 עובדים. עם הזמן, התהליך הפך למנהג בארגון, מנהג בישראל דין הוא וכעת ישנה הכפלה במאה של תשלום ביתר כל חודש.
 2. העובד התקדם לתפקידים נוספים ושכרו הותאם לתפקיד (פעמים רבות ללא קשר לביצועיו).

כך, למעשה, מערכת התגמול והתמרוץ של העובדים מכפילה את עצמה.

כאשר הארגון נמצא בצמיחה עסקית אין למנהליו רצון לעסוק בעניין זה כיוון שהם ממוקדים בניהול הצמיחה.  התוצאה – הארגון צובר שכבת שומן בעולם השכר והתגמולים שתפריע לו בעתיד.

הבעיה היא שכשמחליטים לטפל בכך מאוחר מדי החיתוך כואב מאוד ויוצר קושי כפול ומכופל לבצע את המהלכים, עד כדי מוכנות להתעלם מכך במחיר נפילת הארגון.

כעת, דמיינו לעצמכם שהעובד מקבל שכר ותמריצים שאינם כלכליים מול ביצועיו. מה יעשה המנהל?

ייתכן והמנהל ירצה להחליפו ואז הלך קבלת ההחלטות יהיה כך: העובד הקיים עולה לי איקס, אם אני רוצה עובד משופר עליי לשלם יותר מהאיקס הקיים. התוצאה – עלייה נוספת בבסיס השכר והתגמולים כתנאי התחלתי לגיוס עובד, זאת בטרם הוכח שביצועיו משופרים .

לאור הדיסוננס הקוגניטיבי שתואר לעיל מנהלים רבים נמנעים פעמים רבות משינוי כפול – הן הימנעות מהחלפת העובד שאינו מתפקד כראוי והן הימנעות משינוי התנאים והתגמולים. התוצאה הסופית –העלות לייצר ביצועים עסקיים במונחי תגמול ותמרוץ עולה באינרציה קבועה במהלך השנים, הסטנדרט לביצוע מול העלות קטן ונגרמת פגיעה בתחרותיות.

אז מה עליך לעשות כמנהל על מנת למנוע משבר ופגיעה בתחרותיות?

 1. עליך לבצע בחינה מחודשת של כל מערך ההסכמים, הנהלים והנוהגים ולייצר חוקת עבודה מאוזנת בין העובד לארגון.
 2. עליך לבחון מחדש את כל המבנה הארגוני ולבצע חלוקה מחודשת של התפקידים והמחלקות, בהתאמה למצב החדש ולתוכנית העבודה המחודשת לאור המשבר.

מומלץ שהבחינה תהיה בשיתוף גורם חיצוני כי למנהלים שהינם בתוך המערכת יש לעיתים שיקולים שאינם כלכליים והם עשויים להיות מונעים ממקום רגשי, שמרני, מאזור נוחות וכדומה. כמובן שכדאי לשתף ולרתום אותם לתהליך, אך חייבים לקבל גם זווית ראייה ניטראלית.

 1. עליך לבקש כלכלנות מקצועית קבועה (עדיף ברמה חודשית) למצב התגמולים והתמרוצים ולמערכת השכר- המנהל חייב להבין כמותית מה המשמעות של כל החלטה שנוגעת לענייני התמרוץ והשכר, כולל החלטות שנראות טבעיות, כגון: תשלום על נסיעות ,מתנות וכו' כיוון שלעיתים יש לכך השלכות כלכליות שהוא לא צפה מראש ולא כיוון אליהן.
 2. עליך להעדיף קשירת מנגנוני שכר למנגנוני ביצוע – למנגנוני שכר שאינם קשורים בביצוע יש באופן טבעי "חיים משלהם" והם נוטים להתפשט ולהתפתח. לעומת זאת, כאשר מנגנוני השכר תלויים בביצועים ישנה בקרה מתמדת עליהם מעצם כך, כמו כן קיימת זיקה בין העלייה בביצועים לבין העלייה בתגמולים, דבר ההופך את האינטרסים של המעסיק ושל העובד למשותפים.
 3. עליך להגדיר מה היא הצלחה בכל תפקיד – הגדרת המרכיב ההצלחתי בכל תפקיד יוצר תיאום ציפיות מובנה בתוך עולם השכר ומכוון את ההחלטות למקום אפקטיבי.
 4. עליך לתקשר את מערכת התגמול והתמרוץ – ככל שהעובד מבין טוב יותר ממה מורכבים תגמוליו תחושת ההנעה שנוצרת גבוהה יותר וכן חווית ההוגנות והשותפות מועצמת.
 5. עליך להקים פורום מנהלים לשכר – עליך לבנות צוות קבוע של מנהלים שתפקידו לבחון באופן תדיר וקבוע את ההיבטים השונים הקשורים בעולם השכר, כגון מבנה התמרוץ, הפרשות סוציאליות, נסיעות, חלפי שכר שונים ועוד.

משבר מהווה הזדמנות לשנות.

הזדמנות לבנות תהליכים שיסייעו לארגון לייצר יתרון תחרותי על בסיס עלויות מתאימות לאורך זמן ויתחזקו את ההוגנות במערכת היחסים בין המעסיק לעובד.

 ארגון צריך להיות גאה בעובדה שעובדיו מרויחים שכר גבוה ותנאים מעולים – בתמורה הוא צריך לדרוש תרבות ויעדים.

יום ראשון, 4 ביולי 2021

למנכ"ל את הגוף והנפש ארבעת אבני יסוד למנהל עם ביצועי שיא

 

האם לדעתכם יש קשר בין גוף בריא לביצועים בעבודה?

האם הייתם רוצים לשפר את ביצועי העובדים שלכם ולהגביר את האפקטיביות שלהם?

האם כמנכ"לים הייתם רוצים לשפר את ביצועכם וביצועי הארגון?

להיות מנכ"ל זה מאתגר ולנהל אורח חיים בריא במקביל מאתגר אפילו עוד יותר!

מכונת הכדורסל  – לברון "קינג" ג'יימס משקיע יותר מ-1.5 מיליון דולר בשנה בגוף ובנפש

לברון מתייחס לכושר ולבריאות שלו כמו להשקעה כלכלית, כזו שבהחלט תשתלם בהמשך. "רבים חושבים שמדובר בהוצאה גדולה, אבל ההוצאה הזו אפשרה לו להרוויח הרבה יותר כסף לאורך תקופת זמן ממושכת"

במקביל לפיתוח מוח הכדורסל שלו, ג'יימס מטפח את כלי העבודה העיקרי שלו: הגוף והנפש בדגש על שימור שיאפשר את הארכת הקריירה. חלק מההשקעה מוקדש לגאדג'טים ולאפליקציות שנועדו להעניק לו יתרון על יריביו. בין השאר הוא משתמש בתא הקפאה שמסייע בשיקום הגוף, באוהל חמצן שמסייע לזרימת הדם, באוזניות ש"מעירות" את הנוירונים במוח ועוד.

לברון מחזיק נבחרת של מומחים, מאמן כושר צמוד, תזונאי צמוד, פיזיותרפיסט צמוד ושף צמוד. אימוני הכושר שלו כוללים אלמנטים מיוגה, פילאטיס, פוטבול ואימונים של יחידת העילית אריות הים.

כמו לברון, גם אתם צריכים לשאול את עצמכם, מה אתה עושים בשביל לתחזק את המכונה הכי חשובה שהבעלים שלה הוא  – אתם?

קיימים ארבע יסודות להעלאת מודעות לאורח חיים בריא:

פעילות גופנית

פעילות גופנית באופן קבוע למשך לפחות 30 דקות ביום מעלה את רמות האנרגיה, מפחיתה מתח ומעלה את מצב הרוח. ניתן לשלב פעילות ספורטיבית בשגרת יום העבודה, לדוגמא:

עלייה במדרגות במקום במעלית, קניית עמדות הליכון במשרד עם מיקום למחשב, מוט מתח בכניסה לחדרי עבודה ונקודות לחיבור TRX, דיונים קצרים וקריאת מסמכים בעמידה, הצבת שולחן פינג פונג, קבוצות ספורט שונות לגיבוש העובדים: טניס, יוגה, קיאקים, ריצה ועוד.

תזונה נכונה ומאוזנת

אכילת מזונות בריאים, מלאים בדגנים טריים, פירות וירקות, מאפשרת לנו לקיים את רמות האנרגיה שלנו, לשפר את מצב הרוח שלנו, לשפר את הזיכרון שלנו, לישון טוב יותר ולמנוע בעיות בריאותיות לא רצויות. ניתן לייצר סביבת עבודה בריאה בארגון, לדוגמא: ייעוץ תזונתי אישי וארגוני, התאמת תפריט בריא של שירותי ההסעדה בארגון, הוצאת מוצרים עתירי סוכר מהמטבח, רכישת בקבוקי מים אישיים לעובדים וניטור כמות המים ששתו, אוכל בריא במכונות אוטומטיות, הוספת מכונות להכנת שיקיים בריאים ועוד.

לשחרר את התודעה

המוח לא נועד לעבוד בתפוקה מלאה כל הזמן, עלינו לתת לו לנוח, לא רק בלילה כשאנחנו ישנים, אלא גם במרווחים קבועים לאורך היום. יצירת הרגלים ושגרה כמו תרגילי נשימה לפני פגישה, שימוש באפליקציית Headspace לתרגול ולמידת מדיטציה, האזנה לפודקאסטים בדרך לעבודה, הרצאה טובה. אלו דרכים המאפשרות לנו לשחרר את התודעה ולהפחית את הלחץ שלנו, לשלוט בחרדות, להגביר את המודעות העצמית, להאריך את טווח הקשב, ולהעצים את הבריאות הרגשית שלנו.

התאוששות

הרכיב החשוב ביותר אשר נותן לנו את יתרון הביצועים הוא התאוששות. שינה של 6-8 שעות בלילה, מאפשרת להטעין את המוח ובכך לשפר את הזיכרון שלנו, להגביר יצירתיות, להעלות את רמת הכושר הגופני שלנו, להגביר מיומנות קוגניטיבית ולהוריד את רמות הלחץ. לא מדובר אך ורק על כמות השינה, אלא על איכות השינה.

אם אתם צופים בטלוויזיה, עובדים או ברשתות החברתיות ממש עד לרגע שאתם הולכים לישון, סביר להניח שאיכות השינה שלכם תהיה ירודה בשעות הראשונות וכך מספר שעות השינה האיכותיות פוחת. שינת יתר מצד שני, גם אינה מספקת תועלת ביצועית/

עליכם לזהות מתי הנפש והגוף שלכם באמת זקוקים להפסקה. כשאתם לחוץ מדי או כשרעיונות לא עולים לכם בראש.

מהו הערך של מנכ"ל בכושר וכיצד הוא משפיע על העסק?

ע"פ מחקר(1) שפורסם ב – The Centre for Financial Research (CFR) עלו הנתונים הבאים:

 • שווי חברה גדול ב 5% עבור חברות המנוהלות על ידי מנכ"לים בכושר.
 • קיים קשר ישיר בין מנכ"לים בכושר ל – תשואה גבוהה יותר על הנכסים (ROA) וליחס גבוה יותר של תזרים מזומנים חופשי (FCF).
 • ההחזר על ההשקעה (ROI) גבוה יותר ב -6.9% (מוערך בממוצע) עבור חברות עם מנכ"ל בכושר.
 • ההשפעה של מנכ"ל בכושר על שווי החברה מוערך בין 8% ל – 10%, כמעט פי שניים מההשפעה הממוצעת.

מה לגבי כלל הארגון?

התרבות הארגונית בעסק צריכה לשים את אורח חיים הבריא בעדיפות גבוהה. אנשים בריאים יותר הם עובדים יעילים יותר, פרודוקטיביים יותר ומצליחים להפיק את המקסימום בתוך זמן נתון.

מנכ"לים שרוצים לקדם חיים אקטיביים בארגון, צריכים להתמקד בהעלאת המודעות לחיים אקטיביים גם בקרב העובדים. הטמעת אורח חיים בריא בחברה תציב את הארגון בדרך להצלחה. צוות של אנשים בריאים ומלאי מוטיבציה ינצח בכל משימה ויעמוד בכל אתגר.

עשו לעצמכם מנטורים אישיים שילוו אתכם ויעזרו לכם להטמיע את היסודות שיובילו לאורח חיים בריא, בפן האישי ובפן העסקי והם כבר ידאגו להביא את הנבחרת המתאימה עד אלייך.

נכתב בהמון כשרון ואהבה על ידי שירן מימון - מנטורית לאורח חיים בריא ומאוזן לביצועי שיא לבכירים

מנכ"לים מעוררי השראה? מאמינים בשיתופי פעולה?

 
בואו לבדוק את התאמתכם לפורום המנכ"לים כאן 

יום שלישי, 1 ביוני 2021

הטעות שאתם עושים בניהול העובדים שלכם – ואיך לנטרל אותה

 

לפני שנים, בתחילת דרכי בעולם המנכ”לות, הביקורת שהופנתה כלפיי (ובצדק) הייתה שאני לא תמיד מזהה חולשות של אנשים, ולא יודע להיפרד מאנשים לא מתאימים. חבר טוב ייעץ לי לפני כ-15 שנה לדמיין ביני לבין עצמי מפעם לפעם, מה יקרה אם כל אחד מחברי הצוות יספר לי שהוא עוזב. התוצאה נפלאה! מכיוון שאם הדבר הראשון שאתה חושב הוא מה אני צריך לעשות על מנת שאותו אדם יישאר, אנחנו על המסלול הנכון, וכנ”ל ההיפך – אם התחושה הראשונית שלך היא הקלה, אז מדוע האדם הזה נמצא כיום בארגון?!.

החלק הכי מאתגר בניהול עסק הוא נושא כוח האדם. הוא האקס פקטור המרכזי בכל עסק!

במשך השנים ליקטתי מספר עקרונות שמסייעים לי בבחירה של האנשים הנכונים ובשימור שלהם,

 לתפיסתי, קיימות 3 קטגוריות לניתוח עובדים:

 • נדרש – העובד נדרש לארגון
 • אדישות – עובד במצב בינים , עובד בינוני  – במידה ויישאר אז זה בסדר  במידה ויעזוב זה בסדר
 • הקלה – עושה טוב לארגון בלעדיו

זאת אומרת, שכשאתה רוצה לשאול את עצמך האם העובד הנכון נמצא בתפקיד הנכון – אתה צריך לשאול את עצמך, האם היית קולט את העובד הנוכחי שוב לאותו תפקיד – במידה וכן, אז הוא העובד המתאים, במידה ולא אז…

כשזה נוגע לכוח האדם שלך, יש שני אתגרים:

האתגר המרכזי הוא לגייס שחקני נשמה או להפוך עובדים להיות כאלו, האתגר המשני הוא היכולת שלך לשחרר, לתת אוטונומיה, להתמודד עם כישלונות שלדעתו הוא יכל למנוע, עם קצת סבלנות והשקעה לא גדולה נוכל לקבל עובד עצמאי, ראש גדול ומחויב לארגון ולעצמו לייצור הצלחה.

אני מאמין ששני הדברים אפשריים, להשקיע בתהליך הגיוס ככל שניתן באמצעות סדרה של ראיונות עם אנשים שונים בתוך הארגון, לחקור היטב את הממליצים וההמלצות, לעשות מיני בחינות בתהליך הקבלה, לבדוק דינמיקה קבוצתית…

ההשקעה בעלות הגיוס בטלה בשישים לעומת עלות איבוד העובד מחוסר התאמה של אחד מהצדדים בתקופה קצרה!

עשרת הדיברות שלי להעסקת עובדים שיביאו את העסק לתוצאות:

 1. "אל תעסיק עובד על סמך מיומנויות אלא על סמך הגישה שלו! – מיומנויות אפשר ללמד" סיימון סינק – גישה זו דרך חיים – היכולת להקשיב, ללמוד דברים חדשים, לתקשר עם אנשים, להתפתח – אלו כישורים מנצחים.
 2. הדרכה ופיתוח עובדים – כל קליטה של עובד חייבת להיות מלווה בתהליך הדרכה מובנה שגם המודרך וגם המדריך מחויבים אליו וחתומים עליו – ערובה להצלחת התהליך או לסיומו בזמן הקצר ביותר. ההדרכה חייבת להיות פנימית וחיצונית כדי לחשוף את העובד לכמה שיותר אפשרויות.
 3. משוב חודשי ושנתי – לכל עובד ומעסיק יש מערכת יעדים וציפיות ביחס לעצמו, ולצד השני – משוב חודשי קצר יחד עם המנהל שם פוקוס על אתגרים ועל פתרונות באופן ששני הצדדים קרובים לאירוע כדי להשפיע עליו. משוב כזה מתרכז בנקודות לשיפור ונקודות לשימור.
 4. אופק – יצירת אופק ריאלי לעובד, מפתחת את העובד ואת הארגון ומשביחה את כל כוח האדם – היכולת של העובד להתקדם בתוך הארגון, חוסכת לארגון משאבים רבים ומכירה ביכולת של העובד להתקדם הלאה ולפתח קריירה בארגון.
 5. ביקורת בונה – חובה להקפיד על ביקורת בונה אם רוצים לייצר אפקטיביות, לדוגמא: נקודות לשימור ונקודות לשיפור תוך שמירה על שיח ענייני ומקצועי, (יש דרך להעביר ביקורת ויש דרך לקבל ביקורת).
 6. לתחקר הצלחות ולא כישלונות – הרבה יותר קל לעובד להתחבר ולחקות הצלחות מאשר להתעמק במה הוא לא מצליח.
 7. תגמול הוגן – כל הצדדים צריכים לראות שכר ראוי בעמלם, גם העובד וגם המעסיק.
 8. אישי…אישי…אישי… – מילה טובה, מחשבה טובה ומעשה טוב – גם העובד וגם המנהל זקוקים לזה, זה עושה טוב להיות בטוב.
 9. להתייחס לעובדים שלך כמו ללקוחות שלך – תעשה הכל בשבילם עד לנקודה שאתה חושב שאתה מוכן / צריך / נדרש לעשות.
 10. לעשות הכל באהבה – רק אהבה מביאה אהבה – זו דרך חיים והיא משתלמת Big Time לכולם!!!

אני מאמין שכאשר המנהלים והעובדים בארגון מחוברים לDNA – שנוצר – ההצלחה מגיעה!

 

אבי פרץ, מחבר מאמר זה, בעל ניסיון  של מעל ל-18 שנים כמנכ"ל חברת פתרונות אפקטיביים אותה הוביל ל2 אקזיטים, וניסיון ייעוץ ללמעלה מ- 1000 מנכ"לים בשוק הישראלי, תוך הטמעת מודלים להתייעלות עסקית.

"מטרת העל שלי בחיים היא להנגיש את החלום שיש להרבה מאיתנו: להתפתח ולהתקדם, לחלום חלומות ברי השגה, לעבוד קשה, ולהשיג אותם – תוך מתן השראה ודוגמא לילדים שלנו ולסובבים אותנו ועל ידי הסבת נחת, הכרת תודה, הוקרה והמון כבוד והערכה להורים שלנו."

יום שני, 3 במאי 2021

המדריך להתמודדות עם בדידות המנכ"ל

כאשר אנו חושבים על תפקיד המנכ"ל אנחנו רואים לנגד עינינו את היוקרה של התפקיד: תנאים מפליגים, שכר גבוה, רכב יוקרתי, יכולת השפעה והחלטה – מנגד, אנו מקבלים לחצים מוגברים, חוסר שינה, תחושת שחיקה ובדידות.

תפקיד המנכ"ל נחשב לתפקיד הבכיר ביותר בארגון, ופסגה להתקדמות אישית ומקצועית אבל…

להיות מנכ״ל זה ממש לא קל והגיע הזמן שמישהו יגיד את זה!

30 נקודות של בדידות שוודאי תזדהו איתן:

* נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך כמובן שמתייחס לשני המינים

 1. מנכ״ל הוא האיש הכי בודד בארגון אבל גם האיש הכי מחוזר.
 2. אתה צריך לדאוג שכולם תמיד יהיו מרוצים – הלקוחות, הספקים, העובדים, בני הזוג של העובדים…
 3. אתה צריך לקבל אלפי החלטות בשבוע – קטנות, בינוניות וגדולות, ואתה צריך לדעת לחבר את כל ההחלטות הקודמות שקיבלת.
 4. אתה צריך לקום עם אנרגיות וחיוכים בכל בוקר מחדש – להניע את הצוות ולדחוף אותם לנצח, גם אם אתה יודע דברים שאתה עדיין לא יכול לחלוק איתם (דברים שמחים או דברים מבאסים, ואפילו מבאסים מאד, ואתה עדיין צריך לחייך).
 5. אתה צריך שיהיו לך יכולות הקשבה והכלה של 5 פסיכולוגים בחדר אחד – כי כל אחד רוצה לומר משהו, לשתף, להתייעץ… כל אחד צריך איתך רגע.
 6. אתה צריך לדעת להפסיד – וכן, גם לנצח, אבל להפסיד זה החלק הקשה! אף אחד לא אוהב להפסיד, אתה צריך לפתח את היכולת להפסיד ולשחרר.
 7. אתה צריך לדעת לבחור – אי אפשר הכל, צריך להתפקס, להתמקד ובו זמנית להקשיב לכל מה שקורה מסביב.
 8. אתה אחראי על חיים של אנשים – ואם אתה רוצה שהם יהיו מאושרים, אתה חייב לתת להם את האיזון בין העבודה לחיים האישיים.
 9. אתה צריך להסתכל על המתחרים – להבין מה חדש בשוק, במתחרים של העסק שלך, במתחרים של הלקוחות שלך: לזהות טרנדים, מגמות, למהר ולבצע לפני כולם את הדברים הבאים.
 10. אתה צריך להביא חדשנות לשולחן – לחפש את הפיתוח הבא, את המחלקה הבאה, את הדבר הבא שכולם ידברו עליו!
 11. אתה צריך להיות מסוגל לקלוט ולסנן בדקות בודדות – רעיון טוב, קונספט טוב, הברקה קטנה או גיוס מצוין של איש צוות.
 12. אתה צריך לדעת להריח ממרחקים חוסר אותנטיות, חוסר כנות – ואתה לומד להתרחק מאנשים כאלה.
 13. אתה כואב וכועס שאנשים שגידלת ונתת להם את הבמה קמים והולכים לתפקידים הבאים שלהם – כי אתה גידלת אותם, ואז אתה נרגע, מחבק ומשחרר…
 14. אתה צריך להיות מסוגל למכור את השירות שלך בכל זמן נתון – ללקוחות חדשים שמתעניינים, לתקשורת, לספקים ולעובדים חדשים, לכולם!
 15. אתה צריך להיות מסוגל לבצע החלטות כואבות – ולפטר אנשים, ספקים ואפילו לקוחות! שפשוט לא מתאימים לDNA ועל הדרך להודות – טעיתי!
 16. אתה צריך להבין בהכל! – בכסף, בתמחור. במימון, באשראי… באיך גורמים לחברה להיות רווחית ולהמשיך לצמוח, ועדיין דואגים בו זמנית למורל, לאושר ולצרכי העובדים במשרד.
 17. אתה צריך לדעת לסמוך על אנשים אחרים – לתת להם להוביל את החלק שלהם, וזה רבותיי, אחד החלקים הכי קשים… כי זו החברה שלנו! הקמנו אותה, ועכשיו אנשים מנהלים אותה עבורנו.
 18. אתה צריך לדעת להתמודד עם משא ומתן וביקורות – מבפנים ומבחוץ, אתה תקבל את הביקורת והנזיפות על האכזבות של לקוחות, אבל אתה תקבל גם את המחמאות שיגיעו על העבודה הטובה מהם.
 19. אתה צריך להאמין – אתה צריך להאמין בדרך. אתה צריך להאמין בעצמך. אתה צריך להאמין בשותפים שלך ובאנשים שלך.
 20. אתה תמיד צריך להזכיר לעצמך שאתה לא יודע הכל – ואתה רוצה סביבך אנשים שיהיו אפילו טובים יותר ממך בתחומים מסוימים.
 21. אתה צריך לשדר התלהבות כל הזמן, ללא יוצא מהכלל – אתה צריך לבוא בהתלהבות של ילד שנכנס לכיתה א׳ ולומד אותיות (לא משנה מה קרה לך בבוקר), אתה צריך לדעת שאתה בא כל בוקר ואתה רוצה ללמוד משהו חדש.
 22. אתה צריך לדעת להגיד תודה – לאנשים, לספקים, לשותפים, ללקוחות! תודה על הדרך, על האמון ועל ההתגייסות.
 23. אתה צריך לדעת לעצור לרגע ולהגיד גם לעצמך כל הכבוד – להרים לעצמך מול המראה, ולהגיד לך שאתה עושה עבודה מדהימה.
 24. אתה צריך לדעת שלא כולם יאהבו אותך – אתה השוטר הטוב וגם השוטר הרע.
 25. אתה צריך לרצות להיות טוב בהכל! – לדעת הכל מכל כך הרבה תחומים ואף פעם לא לאבד רלוונטיות.
 26. אתה צריך לדעת להיות בן אדם – למרות שהתחום הזה קשוח ומוציא ממך את החיה שבך. אתה חייב לשמור על הערכים שלך, ולחזור למקורות ולמה שהבטחת לעצמך.
 27. אתה חייב להסתכל קדימה ורחוק ככול שאפשר – ולהכין תכנית להיום, לחודש, שנה וגם לחמש שנים הבאות. אתה צריך לדעת שתהליכים לוקחים זמן, למרות שלאנשים אין זמן לחכות.
 28. אתה צריך לדעת לבקש עזרה! – אתה צריך לדעת לבקש עזרה! אתה צריך לדעת לבקש עזרה!
 29. אתה צריך להיות מעורר השראה בדרך שלך לתקשר עם העולם – אתה צריך לדעת שאתה מודל לחיקוי ודוגמא לכולם, וכולם מסתכלים עליך.
 30. אתה צריך לדעת לחשוב מהר ולהגיב מהר עוד יותר – לקפוץ מפגישה לשיחה, משיחה לפגישה… ואף פעם לא להראות שאתה מותש!

לאתחל את עצמך כל פעם מחדש

ולהיות מוכן ודרוך לאתגר הבא מעבר לפינה.

אלה רק חלק מהדברים שאני כמנכ״ל צריך ועובר. יש עוד רשימה של בערך 300 סעיפים.

להיות מנהל של 30, 300 או 3000 איש זה לא דבר קל.

אני בתפקיד הזה 5 שנים וכל בוקר אני שואל את עצמי למה אני צריך את זה?

ובכל ערב אני עונה לעצמי – בגלל זה! בגלל זה! כל פעם הבגלל זה הוא מסיבה אחרת.

פעם ניצחנו והבאנו לקוח חדש. פעם סגרתי טלנט שאף אחד לא הצליח להביא. פעם אחת קידמתי עובדת וזה עשה לה את השנה ובפעם האחרת פשוט לקוחה שולחת לי לבבות שהיא מאוהבת וחושבת שאנחנו נדירים ואין עוד משרד פרסום כזה. אז זה למה. 

נכתב בכישרון רב ע"י רפי טל – מנכ"ל HapPpy סוכנות פרסום

אז איך אפשר כבר היום להפוך את הלימון ללימונדה?

עשרת הדברות למנכ"ל מאושר יותר

 1. תן אוטונומיה למנהלים בקבלת החלטות כספיות וניהוליות – מחוללת פלאים בערך המנהל ובתוצאות, ומשחררת את המנכ"ל שמהווה צוואר בקבוק במרבית המקרים מעומס וירטואלי מיותר.
 2. שלוט על הזמינות שלך – קבע נהלי עבודה ברורים, כמו: עבודה מול צוות ניהול בלבד, דיווח מוסכם במייל, פגישות פרונטאליות / בזום לפי מתכונת דיווח מוסכמת, זמן מוגדר למיילים, מדיניות דלת פתוחה במועדים ידועים מראש ועוד…
 3. עוזר אישי – יוכל לסייע לך להקל על העומס בעבודה מול מנהלים/עובדים/לקוחות, ניהול פרויקטים, טיפול במשימות אישיות, ניהול לו"ז קשיח ושחרור צווארי בקבוק.
 4. זמן סטרילי – בחר לך רצועת זמן ידועה וסגורה לפניות ופעילות, שתאפשר לך לקחת זמן חשיבה ולבצע "הפעלה מחדש".
 5. קורסים ולימודים – קבע רשימת לימודי חובה שתאפשר לך שיפור יכולות והתאווררות אישית, כמו גם, פגישה עם מנכ"לים שנמצאים באותן דילמות כמוך.
 6. חופשה – תכנן חופשות מראש בפרקי זמן קבועים. חופשה קצרה וחופשה ארוכה בתכנון שנתי, תאפשר לך לטעון מצברים, לשחרר מתחים, וליהנות בחיק משפחה וחברים.
 7. עשה לך מנטור  אני רואה בכלל זה בגדר חובה! אחד מגורמי הלחץ המרכזיים בתפקיד המנכ"ל הוא תחושת הבדידות, והצורך להתייעץ לפני קבלת החלטות. איש מקצוע חיצוני וניטרלי שמאפשר לך לקבל החלטות ללא שיתוף בלחצים פנימיים, תוך נטרול המעורבות הרגשית לסיטואציה (חברי הנהלה, דירקטוריון) יחולל פלאים בהישגיך המקצועיים והאישיים.
 8. מדיטציה – או כל תוכנית שמייצרת חוויה מרגיעה ונעימה – כי הגוף והנפש שלנו זקוקים לתחזוקה מתמדת.
 9. ספורט – נפש בריאה בגוף בריא. תוכלו לשלב את הפעילות יחד עם קבוצת מנהלים, משפחה, חברים וליהנות משמירה על כושר, הפגת מתחים, ושיפור מצב הרוח באופן מידי!
 10. תזונה מאוזנת – בניית תוכנית ייעודית למנכ"ל, שמתאימה לסדר היום המיוחד של כל מנכ"ל, ותומכת באכילה בריאה ומאוזנת.

לסיום, אסכם בציטוט של וורן בייטי, שתמיד עוזר לי להיזכר שאני בתפקיד הנכון

"אתה יודע שהצלחת בתחומך כאשר אתה מתקשה להבחין אם מה שאתה עושה הוא עבודה או הנאה".

אבי פרץ, מחבר מאמר זה, בעל וותק של מעל ל-18 שנים כמנכ"ל חברת פתרונות אפקטיביים אותה הוביל ל2 אקזיטים, וניסיון ייעוץ ללמעלה מ- 1000 מנכ"לים בשוק הישראלי, תוך הטמעת מודלים להתייעלות עסקית.

"מטרת העל שלי בחיים היא להנגיש את החלום שיש להרבה מאיתנו: להתפתח ולהתקדם, לחלום חלומות ברי השגה, לעבוד קשה, ולהשיג אותם – תוך מתן השראה ודוגמא לילדים שלנו ולסובבים אותנו, ועל ידי הסבת נחת, הכרת תודה, הוקרה והמון כבוד והערכה להורים שלנו."

יום חמישי, 5 בנובמבר 2020

סגנונות תקשורת - להתקשר ולהשפיע

עיקרון ההשפעה – לעקוב ולהוביל

בכל ארגון ישנם תפקידים רבים אשר נדרשים להשפיע על אחרים ולהוביל אותם דרך תקשורת בינאישית אפקטיבית.

יום רביעי, 21 באוקטובר 2020

התמריץ שממריץ – "הטמעה ובקרה" (פרק 4)

אז המודל יצא לדרך. ישבנו פרטנית עם כל העובדים וטיפלנו בכל ההתנגדויות לשינוי. ווידאנו שאף עובד לא יופתע לראשונה בתלוש השכר, אבל טרם סיימנו.

מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ – מנכ"ל נצל את הטבות המס שלך!!!

  מדריך פתרונות אפקטיביים – להוצאות מוכרות לצורך מס ומע"מ – מנכ"ל נצל את הטבות המס שלך!!! כל עסק ועוסק משלמים מיסים על ...